Producten

Omzetbelasting

Omzetbelasting

Op basis van de door u of door ons verwerkte administratie kunnen wij uw aangifte omzetbelasting verzorgen.

Afhankelijk van uw situatie verzorgen wij maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uw aangifte omzetbelasting.

Uw aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor elektronisch verzonden naar de Belastingdienst.

Vervolgens ontvangt u van ons een uitdraai van de verschuldigde omzetbelasting.

Mocht de Belastingdienst naar aanleiding van de ingediende aangifte vragen hebben, dan zullen wij deze voor u afhandelen.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting werkt bij ons kantoor als volgt:

Wanneer u alle benodigde gegevens verzameld heeft, kunt u deze bij ons langs brengen. Indien dit voor u niet mogelijk is, kan dit natuurlijk ook door ons bij uw thuis worden opgehaald.

Vervolgens worden uw gegevens bij ons op kantoor verwerkt. Na verwerking ontvangt u van ons een brief met een berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen alsmede een uitdraai van de in te dienen (winst)aangifte en een machtiging.

Wanneer u akkoord bent met de in te dienen aangifte zendt u de getekende machtiging aan ons retour. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aangifte elektronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst.

Wanneer u de aanslag ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag. Wij hanteren een vaste prijs voor de aangifte Inkomstenbelasting voor klanten zonder abonnement.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u in het hoofdmenu via CONTACT uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

VAR Verklaring

VAR Verklaring

Als u als zelfstandige aan het werk gaat kan het voorkomen dat uw opdrachtgevers vragen om een VAR verklaring. VAR verklaring staat voor Verklaring Arbeidsrelatie.

Op het moment dat u als freelancer, ZZP-er werkzaamheden uitvoert kan er een discussie ontstaan over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffing genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten.

De VAR verklaring geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid. Dit voorkomt dat er achteraf alsnog loonheffingen worden opgelegd.

U kunt de VAR verklaring digitaal aanvragen bij de Belastingdienst of via formulieren op deze site. Wij kunnen ook de VAR verklaring voor u aanvragen. Hiervoor zijn de kosten € 25,- exclusief btw bij ontbreken van abonnement en uiteraard kosteloos voor ondernemers met abonnement. Hoe deze aanvraag ingevuld wordt, bepaald hoe de inkomsten uit uw werkzaamheden worden gezien. Het is dus van belang dat u dit formulier correct invult.

BTW

BTW

Als wij u als ondernemer voor de btw registreren, ontvangt u een btw-nummer. Dit nummer staat op de brieven en formulieren die u van de Belastingdienst ontvangt. Op uw facturen vermeldt u uw btw-nummer.

Het btw-nummer bestaat uit:

de landcode NL
een RSIN/fiscaal nummer of burgerservicenummer/sofinummer
een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99

Een btw-nummer heeft 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL001234567B01.

Het btw-nummer wordt ook btw-identificatienummer genoemd.

Axentis zal het BTW-nummer voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Toeslagen

Toeslagen

Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst gestart met het uitbetalen van Toeslagen. De Belastingdienst zorgt in bepaalde gevallen voor tegemoetkoming bij zorg, kinderopvang en huur. Op deze pagina vindt u informatie die u nodig kunt hebben bij het aanvragen en wijzigen van uw toeslagen.

Axentis zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Gemeente Inschrijving

Gemeente Inschrijving

Gemeentelijke basisadministratie, inschrijving :

Indien u zich vestigt in een gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing binnen Nederland), dient u daarvan aangifte te doen bij de gemeente waarbinnen uw nieuwe adres ligt. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van die gemeente.

Indien u nog niet in de basisadministratie van een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, wordt u alleen in bij de nieuwe gemeente als ingezetene ingeschreven als:
1. In redelijkheid verwacht mag worden dat u gedurende een half jaar ten minste tweederde van de tijd in Nederland zult verblijven en
2. U de Nederlandse nationaliteit bezit (of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of als vreemdeling een rechtmatig verblijf als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 geniet).

Indien het voorgaande op u van toepassing is en u komt vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba om u in Nederland te vestigen, dan dient u een verhuisbericht over te leggen dat afkomstig is van de basisadministratie in de Nederlandse Antillen of Aruba.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Axentis zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in GBA, als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Verhuizing

Verhuizing

U gaat verhuizen :

Gaat u verhuizen, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. In eerste instantie moet u in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) uw adres laten wijzigen . U kunt hiervoor terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente. U moet een verhuizing ook melden bij Sociale Zaken via een inlichtingen- of mutatieformulier. Doet u dat niet, dan kan uw gemeente gebruik maken van uw nieuwe gegevens in de GBA.

Een verhuizing kan verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De gevolgen zijn afhankelijk van uw situatie.

De gemeente kan ook uit eigen beweging de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie doen, indien de gemeente waar u uw adres heeft opmerkt dat u niet staat ingeschreven, of op grond van een geboorteakte.

Axentis zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijving in GBA, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

DigiD

DigiD

Aanvraag DigiD code :

Met DigiD (spreek uit: die-gie-dee) kunnen burgers en bedrijven met een inlogcode bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit vaststellen van burgers en bedrijven die gebruik maken van hun elektronische diensten.

Bijvoorbeeld voor het aanvragen, aanpassen of stopzetten van zorg- of huurtoeslag of het aanvragen van een voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting heeft u een DigiD nodig. De aanvraag voor een voorlopige teruggaaf voor het volgend jaar moet voor 30 november binnen zijn bij de Belastingdienst. Dus: als u nog niet beschikt over een DigiD, vraag deze dan zo snel mogelijk aan!

Wij willen u er nogmaals op attenderen, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, uw DigiD aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op www.digid.nl

Axentis zal u op verzoek begeleiden tot de aanvragen, van een DigiD, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Inschrijving KvK

Inschrijving KvK

Inschrijving in Kamer van Koophanden :

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Van straatventer tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl

Axentis zal u op verzoek begeleiden tot de inschrijven in KvK, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Handelsnaam onderzoek

Handelsnaam onderzoek

Handelsnaamonderzoek :

Als je een bedrijf begint, moet je een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Deze naam moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat je een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin jij actief bent. De handelsnaam geeft je bij inschrijving op aan de Belastingdienst (BD) en aan de Kamer van Koophandel (KvK). Axentis kan op uw verzoek, een landelijk handelsnaamonderzoek uitvoeren. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar namen die hetzelfde geschreven zijn, maar ook naar handelsnamen die hetzelfde klinken.

Met een pakkende bedrijfsnaam staat uw bedrijf meteen op de kaart. Zo’n naam blijft hangen en lokt klanten. Alleen daarom al is het belangrijk om een goede bedrijfsnaam te bedenken. Je naam moet bovendien voldoen aan een aantal regels.

Axentis zal op uw verzoek een handelsnaamonderzoek voor u kunnen uitvoeren, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

KvK Website

KvK Website

Jaarrekening online deponeren :

Als uw onderneming een kleine rechtspersoon is, dan kunt u uw jaarrekening in Kamer van Koophandel online deponeren. Ons financiële software is geschikt voor SBR, een standaardmethode om rapportages te maken en te verzenden.

In samenwerking met o.a. de Kamer van Koophandel is er voor het digitaal online deponeren de speciale internetdienst Deponering OnLine Webservice ontwikkeld.

Deponering OnLine Webservice sluit rechtstreeks aan op de webservice van de Kamer van Koophandel. Deze webservice maakt het mogelijk om jaarrekeningen elektronisch te deponeren.

Deponering OnLine Webservice is een online transactie- en goedkeuringsysteem waarmee binnen een beveiligde online omgeving de jaarrekening rechtstreeks naar de KvK wordt verzonden, waar de jaarrekening direct in het KvK systeem wordt opgenomen.

Axentis zal op uw verzoek de deponering uit kunnen voeren, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Betaalrekening

Betaalrekening

Betaalrekening aanvragen :

Het is voor de fiscus belangrijk om te weten of u voldoende middelen uit uw onderneming haalt om in uw bestaan te kunnen voorzien. Als u te weinig opneemt, zou de fiscus kunnen concluderen dat er zwart geld circuleert. Om deze verwarring te voorkomen is het raadzaam om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen zakelijke en privékassen. De eenvoudigste manier is om periodiek een vast bedrag voor levensonderhoud uit uw bedrijf te halen door overboeking naar een privébetaalrekening. Daarnaast moet u van de zakelijke kas een deugdelijke administratie bijhouden. Dat wil zeggen dat u een kasboek bijhoudt dat u regelmatig afsluit, bijvoorbeeld per maand. Uit de maandelijkse afsluiting moet blijken dat de kas niet negatief loopt, ofwel dat u uit de zakelijke kas niet meer geld heeft gehaald dan er eigenlijk inzit.

Tijdens een belastingcontrole bekijkt de fiscus al uw administratieve boeken. Kloppen deze niet dan kan de fiscus uw administratie verwerpen. De fiscus kan dan zelf een schatting maken van uw belastbare winst in een bepaald jaar. Bovendien is het een strafbaar feit als u niet voldoet aan de administratie– en bewaarplicht.

Een andere reden om uw administratie goed te voeren is uiteraard de mogelijkheid om de ontwikkelingen van uw resultaten te kunnen volgen.

Axentis zal u kunnen begeleiden tot de aanvraag van een betaalrekening, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Zakelijke rekening

Zakelijke rekening

Zakelijke rekening aanvragen :

Als ZZP-er kunt u ervoor kiezen om een zakelijke bankrekening te nemen. Die is wel duurder dan een privérekening, maar daar krijgt u dan ook meer mogelijkheden voor terug.

Maar is het hebben van een zakelijke bankrekening nou wel verplicht?

Nee, het is niet vereist om een zakelijke bankrekening te openen. De wet schrijft het niet voor en ook van de belastingdienst bent u het niet verplicht. Toch kan het hebben van een zakelijke bankrekening in sommige gevallen wel erg handig zijn.

Axentis zal u kunnen begeleiden tot de aanvraag van een zakelijke betaalrekening, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Spaarrekening

Spaarrekening

Spaar rekening aanvragen :

Behalve voor pensioenopbouw, pensioenuitkering, en de eigenwoning schuld bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid om bij banken fiscaal voordelig te sparen voor de uitvaart en een gouden handdruk weg te zetten. Eind 2010 was op bankspaarrekeningen voor de gouden handdruk ruim 800 miljoen euro ingelegd.

Van de mogelijkheid om te banksparen voor de uitvaart werd nog nauwelijks gebruik gemaakt.

Axentis zal u kunnen begeleiden tot de aanvraag van een zakelijke spaarrekening, als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Huurtoeslag

Huurtoeslag

Heeft u een huurwoning? En is uw huur in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de huurlasten. Dit noemen we de huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.

Kan ik huurtoeslag krijgen en hoeveel?

Uw huur mag niet hoger zijn dan € 647,53 per maand. Nog geen 23 jaar? Dan mag de huur niet boven de € 357,37 per maand uitkomen.

Daarnaast mag uw inkomen niet te hoog zijn. Verdient u minder dan € 21.450 en bent u alleen, dan heeft u recht op huurtoeslag. Bent u samenwonend of gehuwd dan mag het verzamelinkomen niet hoger liggen dan € 29.125.

Bent u 65 jaar of ouder? Als alleenstaande mag uw inkomen niet hoger liggen dan € 20.200. Bent u samenwonend dan mag het verzamelinginkomen maximaal € 27.575 zijn.

Als u huurtoeslag heeft aangevraagd krijgt u na 8 weken uw eerste uitbetaling. Dit is een voorschot, want de definitieve hoogte kan pas bepaald worden in het volgende jaar. Dit noemen we een voorlopige aanslag. Elke 20ste van de maand krijgt u uw maandelijkse toeslag.

Axentis zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als deel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Veel mensen klagen erover. De ziektekosten die we elke maand weer moeten betalen. Vervolgens worden de premies ook nog eens elk jaar verhoogd. Alsof we nog niet genoeg betalen. De overheid heeft daarom de zorgtoeslag ingevoerd.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de belastingdienst voor de kosten van uw zorgverzekering. Deze bijdrage krijgt u bij een inkomen lager dan € 32.502 als u alleen bent of lager dan € 47.880 indien u een toeslagpartner heeft. De hoogte van de toeslag die u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en die van uw partner. De toeslagpartner is meestal uw echtgenoot of degene met wie u samenwoont. Woont bijvoorbeeld uw vader,zus, broer bij u in? Dan kunnen deze ook een toeslagpartner zijn.

Zorgtoeslag kan oplopen tot € 61,25 per maand als u alleen woont of € 129 als u samenwoont. Een prettige aanvulling op uw inkomen als u dit maandelijks terug krijgt. Het is uiteraard zonde als u dit mis loopt. Ook de zorgtoeslag is afhankelijk van uw leef situatie en uw inkomen. Veranderd uw situatie dan is het verstandig om contact op te nemen met ons kantoor. Het kan dan zijn dat u te weinig of te veel zorgtoeslag krijgt waardoor u dit later pas terug krijgt of moet bijbetalen.

Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag is het volgende van belang:
• Uw gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan 51.691,--

Voldoet u aan deze criteria kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Axentis zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Kindertoeslag

Kindertoeslag

Kindgebonden budget (KGB) :

Om in aanmerking te komen voor het KGB is in 2012 het volgende van belang:
• Het kind (de kinderen) zijn niet ouder dan 18 jaar
• Uw gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan 46.175,--

Voldoet u aan deze criteria kunt u in aanmerking komen voor het kind gebonden budget.

Kinder opvang toeslag :

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van:
• Naar welk soort opvang gaat uw kind?
• Hoeveel uren per maand koopt u opvang in?
• Wat is de uurprijs die u betaald?
• Hoe hoog is de bijdrage voor de kinderopvang die u per maand krijgt van UWV of de gemeente?

Indien we deze gegevens van u hebben kunnen we zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Axentis zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Kinderbijslag

Kinderbijslag

Kinderbijslag :

Woon of werk je in Nederland en ben je jonger dan 18 jaar, dan krijgen je ouders kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit.
Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar, die nog thuis wonen en per kwartaal netto minder dan € 1.240,- verdienen, komen nog voor kinderbijslag in aanmerking. Voor meer informatie kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen of contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in Uw district.
Een kinderbijslagformulier wordt ondertekend namens de directie van SVB als het wettelijk vastgestelde cursusgeld is ontvangen. De formulieren kun je inleveren bij de studentenadministratie en een week later op dezelfde dag weer ophalen.

Als u wilt Axentis machtigen voor verkrijgen van kinderbijslag, neem contact met ons op en wij zullen voor de afwikkeling zorg dragen.

Studiefinanciering :

Studenten kunnen vanaf hun 18e verjaardag maximaal vier jaar studiefinanciering krijgen. Per 1 augustus 2005 is de prestatiebeurs ingevoerd voor studenten die een beroepsopleiding volgen op niveau 3 of 4 (Beroepsopleidende leerweg). De prestatiebeurs geldt alleen voor studenten die vanaf 1 augustus 2005 of later voor het eerst studiefinanciering krijgen.

Axentis zal de toeslagen, waar u recht op hebt, voor u aanvragen als onderdeel van het abonnement pakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Legalisatie en vertaaldiensten

Legalisatie en vertaaldiensten

Legalisatie en vertaaldiensten :

Verscheidene juridische documenten die wij dagelijks onder ogen krijgen dienen vaak tevens gelegaliseerd te worden. Deze documenten kunnen dan eerst vertaald worden door een van onze beëdigd vertalers, vervolgens wordt zowel de brontekst als de vertaling voor legalisatie doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken of de Rechtbank. Dit hangt af van waar de betreffende vertaler geregistreerd staat als afgevaardigde van het land waar het document uiteindelijk voor bestemd is, vaak een ambassade of het consulaat.

Als laatste stap is het mogelijk om het gelegaliseerde document te laten vertalen. Dan moet de legalisatiestempel voor vertaling niet over het hoofd gezien worden. Voor tarieven voor onze legalisatiediensten kunt u het beste contact opnemen met een van onze medewerkers.

Axentis zal de vertaling en legalisatie van uw documenten kunnen verzorgen, als een additioneel deel van onze dienstenaanbod. Er worden in het algemeen alleen het uurtarief kosten van € 35,- (excl. p/u) in rekening gebracht.

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan :

Een succesvolle carrière als ondernemer begint met het schrijven van uw ondernemingsplan. Dit document, ook wel ondernemersplan, businessplan of bedrijfsplan genoemd, speelt een essentiële rol bij het starten van een bedrijf.

Met een ondernemingsplan brengt u namelijk de kansen, concurrentie en potentiële klanten uitgebreid in kaart.

Axentis zal het samenstellen van een ondernemingsplan voor u kunnen verzorgen, als een additioneel deel van onze dienstenaanbod. Er worden in het algemeen alleen de uurtarief kosten van € 35,- (excl. p/u) in rekening gebracht.

Diensten buiten kantoor

Diensten buiten kantoor

Diensten buiten kantoor :

Vaak kan de ondernemer zelf niet, door gebrek aan tijd of kennis, op pad gaan om zaken te regelen. In dit geval Axentis heeft de oplossing voor U.

Als u ondersteuning nodig heeft van een van onze medewerkers buiten de kantoorlocatie van Axentis. Dan is dat mogelijk. Voor €35,- per uur (ex. btw en incl. reis en verblijftijd) kunt u een medewerker "inhuren" voor het uitvoeren van bepaalde dienst.

Voor meer informatie omtrent de diensten, kunt u contact met ons opnemen.

Juridische diensten

Juridische diensten

Juridische dienstverlening :

Voor juridische dienstverlening proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Echter, voor complexe juridische zaken maken wij gebruik van ons opgebouwde netwerk van gespecialiseerde advocaten en notarissen.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

Samenlevingscontracten;
Samenwerkingsovereenkomsten;
Arbeidsovereenkomsten;
Risicovolle transacties;
Aansprakelijkheden;
Ondernemingsoverdracht;
Bijzondere relaties;
Huurcontracten;
beëindigingovereenkomsten;
Langlopende overeenkomsten;
Overeenkomsten tussen de DGA en zijn B.V.

Voor nader informatie omtrent de juridische dienstverlening, kunt u contact met ons opnemen.